Bộ GDĐT yêu cầu sửa lỗi sai Lí Công Uẩn, Lí Thái Tổ trong sách giáo khoa

Thứ 2, 25.05.2020 | 16:14:54
159 lượt xem

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam viết Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ thành “Lí Công Uẩn”, "Lí Thái Tổ" trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 là chưa đúng với quy định.

Sách giáo khoa Ngữ Văn 8 sử dụng tên "Lí Công Uẩn", "Lí Thái Tổ". Ảnh: Lê Vân

Sách giáo khoa Ngữ Văn 8 sử dụng tên "Lí Công Uẩn", "Lí Thái Tổ". Ảnh: Lê Vân

Trong bài "Chiếu dời đô" - sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8, tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trong phần tác giả đã gây bất ngờ cho giáo viên, học sinh.

Theo đó, tác giả của "Chiếu dời đô" là Lý Công Uẩn (tức vua Lý Thái Tổ). Tuy nhiên, tất cả các chữ chỉ tên vị vua này trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 đều đã được chuyển sang chữ “Lí”: "Lí Công Uẩn", "Lí Thái Tổ".

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ngay sau khi có những ý kiến phản ánh của báo chí về sự vênh lệch chính tả trong quyết định và văn bản sách giáo khoa Ngữ văn 8 chương trình hiện hành, Vụ đã cho cử chuyên viên rà soát lại sách giáo khoa, cũng như các văn bản, quy định liên quan. Đồng thời, yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giải trình về việc này.   

Theo đó, năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định 1989 ngày 25.5.2018 quy định về chính tả thực hiện trong chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó sử dụng trong sách giáo khoa mới, cũng như chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trong chương I, điều 3 có viết “Thống nhất cách viết tên riêng trên cơ sở tôn trọng tên riêng của tổ chức, cá nhân”. Vì thế, việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam viết Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ thành “Lí Công Uẩn”, "Lí Thái Tổ" trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 là chưa vận dụng đúng tinh thần được nêu trong quy định về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.    

Trong giấy tờ hành chính ở nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng như trong sử sách, chỉ có họ “Lý” mà không có họ “Lí”. Do đó, việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam viết Lý Công Uẩn thành “Lí Công Uẩn” trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 cần phải chỉnh lý theo hướng tôn trọng cách viết đã tồn tại lâu nay, ông Thành khẳng định.

Về hướng giải quyết vấn đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có ý kiến phản hồi, đồng thời sẽ chỉ đạo Nhà xuất bản có hướng khắc phục phù hợp.    

Bộ cũng đề nghị các nhà xuất bản, ban biên tập sách giáo khoa, chương trình dục phổ thông cần đối chiếu, xem xét vấn đề toàn diện, có những vấn đề về lịch sử phải hết sức thận trọng, chuẩn mực, thuyết phục.      

Theo Huyên Nguyễn/Lao động

https://laodong.vn/giao-duc/bo-gddt-yeu-cau-sua-loi-sai-li-cong-uan-li-thai-to-trong-sach-giao-khoa-807744.ldo

  • Từ khóa