Thứ 2 ngày 21-10-2019
5:30
Tiếp chuyện bạn nghe đài
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Chuyện lạ bốn phương
6:35
Tác giả - Tác phẩm
6:45
Pháp luật và cuốc sống
7:00
Ca nhạc Việt Nam
7:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng Sẹo lồi sau mổ sinh
10:30
Kể chuyện cổ tích
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Vì trẻ em Nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em nghèo
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Khoa học công nghệ
17:25
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Chuyện lạ
19:00
Ca nhạc Việt Nam
19:30
Thiếu nhi
19:45
Câu chuyện thời sự
19:55
Mục Bạn cần biết
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững
20:30
Đất và người Bắc Giang Nhà cổ ghi dấu Tiến sỹ Nguyễn Đình Tuân
20:40
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
21:40
Đọc truyện Tiểu thuyết: Biển xanh màu lá