Thứ 7 ngày 22-02-2020
5:30
Sức khỏe Công tác phòng chống dịch Covid-19
5:40
Chuyện lạ
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Vì trẻ em
6:40
Bạn cần biết
6:45
Phát thanh Công an Bắc Giang
7:00
Ca nhạc Quốc tế
7:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
10:30
Kể chuyện cổ tích
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Tổng hợp Báo chí trong tuần
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Tổng hợp Báo chí trong tuần
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Thông tin kinh tế
19:00
Kể chuyện cổ tích
19:15
Chuyện cuối tuần
19:45
Khéo tay hay làm
19:55
Bạn cần biết
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Điện với sản xuất và đời sống Chủ động cấp điện phòng dịch bệnh nCoV
20:25
Chuyện lạ bốn phương
20:35
Đại đoàn kết toàn dân MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
20:45
Tiết mục Tiếng thơ Xuân tình
21:10
Ca nhạc Việt Nam
21:40
Đọc truyện