Chủ Nhật ngày 23-02-2020
5:30
Cải cách hành chính
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
6:30
Điện với sản xuất và đời sống Chủ động cấp điện phòng dịch bệnh nCoV
6:40
Đại đoàn kết toàn dân MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
6:50
Phổ biến kiến thức
7:00
Ca nhạc Việt Nam
7:30
Chuyện cuối tuần
8:00
Âm nhạc và đời sống
10:30
Khéo tay hay làm
10:40
Mục Bạn cần biết
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Thể thao
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Lá thư âm nhạc
17:15
Tác giả - Tác phẩm
17:25
Sắc màu cuộc sống
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Bạn cần biết
19:00
Ca nhạc Việt Nam
19:30
An toàn giao thông
19:45
Tiếp chuyện bạn nghe đài
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Chuyện lạ bốn phương
20:25
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Xã Xuân Hương học Bác với những việc làm cụ thể
20:35
Khoa học và công nghệ
20:45
Sân khấu truyền thanh Ccải lương: Nhậm chức