Tiểu thuyết: Miền hoang (P5)

Nhóm tàn quân dệu dã đi trong rừng Miên vô định cùng những câu chuyện về Ma lai vừa ngờ vực vừa đáng sợ, đó là những cô gái đẹp ban ngày sống đời con gái...
1 ngày trước
67

Tiểu thuyết: Miền hoang (P4)

Tên chỉ huy tàn quân Pol Pot bị thương máu me, thê thảm nhận ra chiếc túi Claymore đựng bản đồ và la bàn bị cháy, mất phương hướng nên chúng không thể áp...
4 ngày trước
396