Thứ 6 ngày 30-10-2020
5:30
Mục Bạn cần biết
5:40
Phát thanh Thanh niên
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
7:00
Phổ biến kiến thức
7:10
Sắc màu cuộc sống
7:20
HĐND với cử tri Ý kiến cử tri về ô nhiễm môi trường ở Yên Thế
7:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
8:00
Ca nhạc Việt Nam
10:30
Thiếu nhi
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Sức khỏe Điều trị bệnh hiệu quả bằng đông y
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Khoa học và công nghệ
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Mục Bạn cần biết
19:00
Thiếu nhi
19:15
Phát thanh Công an Bắc Giang
19:30
Ca nhạc Quốc tế
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
An toàn giao thông
20:25
Chuyện lạ
20:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
21:00
Phổ biến kiến thức
21:10
Sắc màu cuộc sống
21:20
Chuyện lạ bốn phương
21:30
Đọc truyện