Thứ 2 ngày 13-07-2020
5:30
Tiếp chuyện bạn nghe đài
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
7:00
Chuyện lạ bốn phương
7:10
Tác giả - Tác phẩm
7:20
Khoa học và Công nghệ
7:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng Dinh dưỡng thai kỳ giúp con thông minh
8:00
Ca nhạc Việt Nam
10:30
Thiếu nhi
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Vì trẻ em Y tế tư nhân tham gia chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Khoa học công nghệ
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Chuyện lạ
19:00
Thiếu nhi
19:15
Xây dựng Nông thôn mới Đoan Bái xây dựng NTM nâng cao
19:25
Mục Bạn cần biết
19:30
Ca nhạc Việt Nam
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Câu chuyện thời sự
20:25
Chuyện lạ bốn phương
20:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
21:00
Bạn cần biết
21:05
Tiếng thơ
21:30
Đọc truyện Tiểu thuyết: Cánh cung đỏ